Peter Korček: Tiché mesto

Peter Korček: Tiché mesto 

Kurátorka: Jana Babušiaková 

otvorenie 15.5.2020 /výstava trvá do 25. 6. 2020

Obmedzenia, ktoré postihli naše životy v období šírenia koronavírusu prakticky zo dňana deň vyľudnili ulice miest. Oblasti dimenzované na pohyb veľkej masy ľudí stíchli. 

Fotograf Peter Korček zaznamenával túto dovtedy nepredstaviteľnú zmenu v rôznychčastiach Bratislavy. Vo svojej tvorbe sa dlhodobo zameriava na skúmanie vzťahovmestského človeka a prostredia. Ťažiskom jeho dokumentaristických fotografií jeneustále sa meniaca krajina mesta, ktorá je v pozitívnom aj negatívnom zmyslezasiahnutá rozsiahlymi a intenzívnymi urbanistickými aktivitami človeka. 


Séria Tiché mesto, ktorá vznikla na začiatku razantných opatrení proti šíreniukoronavíriusu ukazuje kolektívnu neprítomnosť človeka v meste - v priestore pre nehourčenom a vyrobenom. Môžeme tak ostrejšie sledovať priestor bežne neviditeľný napozadí našich aktivít: chaos i nečakanú symetriu objemov budov a mestskéhovybavenia či výraznú mozaiku reklamných plôch. 


Špecifický je pohľad na plochy v meste, venované autám. Ich absencia zdôrazňuje,koľko priestoru im venujeme. O to viac s nimi kontrastuje situácia mestskej zelene,ktorá je viac-menej trpená tam, kde príliš neprekáža doprave. 


Fotografie prezentované na výstave Tiché mesto vznikli v Bratislave, náročky však bolivybrané zábery mimo notoricky známych bratislavských pamätihodností. Dôraz bolpoložený na širokú škálu univerzálne familiárnych typov verejného priestoru. 


Hovorí nielen o výnimočnej situácii, aká v našom regióne nemá obdoby prakticky oddruhej svetovej vojny, ale taktiež nastavuje realistické zrkadlo estetike mesta 21.storočia a tomu, aký odtlačok na jeho tvári zanechávame - aj keď my sami v ňommožno nie sme.

K výstave vznikne rovnomenný katalóg s kurátorským textom Jany Babušiakovej, design: Matej Lacko.PROJEKT PODPORIL Z VEREJNÝCH ZDROJOV AKO HLAVNÝ PARTNER FOND NAPODPORU UMENIA.

Kliknite na odkaz nižšie a pozrite si aktuálnu výstavu pomocou virtuálnej 3D prehliadky:

https://my.matterport.com/show/?m=LEUrJExXisj