TURBOPLENER 1500 workshop

Autormi projektu Turboplenér1500 je trojica slovenských umelcov Juraj Florek, Jakub Pišek a Juraj Toman. Absolvovali dvojtýždňový pobyt v meste Topoľčany a okolí. Ich cieľom boli opustené industriálne objekty, parkoviská, autoumyvárne a iné objekty súčasnej achikektúry, ktoré miestni dávno prestali vnímať. Vďaka plenérovej olejomaľbe a videotvorbe sa však na ne môžeme pozrieť z nového, sviežeho uhla pohľadu.Komentovaná diskusia pre študentov strednej umeckej školy Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany a  za účasti autorov projektu. Workshopom sprevádza Maria Halmova.Činnosť Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.