Žovinec Bros: HOLOBYŤ

Žovinec Bros: HOLOBYŤ Nemyslieť chvíľu módom tvoriť umenie, odísť na určitý čas do kultúrne iného prostredia, prejsť ním a náhodne ho spoznávať, či presne podľa súradníc vyhľadávať konkrétne miesto-dejisko, alebo v ňom vykonávať manuálnu prácu a na konci dňa vidieť výsledok. Po návrate do reality keď sa človek mysľou vracia k týmto situáciám, vzniká pohnútka zhmotniť ich! Autori: Žovinec Bros Jozef Žovinec (1981) a Martin Žovinec (1982) sú dvaja bratia. Absolvovali štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici, na Vyššej odbornej škole filmovej Bonton v Zlíne a na Univerzite Tomáša Bati v Zlíne (Fakulta multimediálnej komunikácie). Magisterský titul získal Jozef na Akadémií umení v Banskej Bystrici, Martin na Vysokej škole múzických umení (FTF) v Bratislave. Pochádzajú z Trenčína, kde momentálne žijú a pracujú. Music: Your Mom's Favorite DJs Foto: Gabriela Zigová. Martin Žovinec Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.