performace #5 / výstup z workshopu

Počas 2 týždňovej rezidencie D'epog na Nástupišti 1-12 sa zameriali na rešerš svojej experimentálnej inscenačnej tvorby. Tvorba divadla D’EPOG výrazne akcentuje rolu diváka, mieru jeho interpretačnej slobody a jeho podiel na vytváraní významu predstavenia. D’EPOG koherentne rozvíja liniu tzv. “dramaturgie priestoru¨. S cieľom atakovať limity diváckej percepcie programovo experimentuje s nejrôznejšími modelmi organizácie scénického priestoru – predovšetkým vzťahu hľadiska a javiska. D’EPOG svoje projekty situuje do nedivadelných urbanistických priestorov, z ktorých tématicky, ideovo aj konceptuálne vychádza.Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia