THE DEPTH OF DISTANCE/ HĹBKA VZDIALENOSTI /ČR

Tanečná performanciaTanec a choreografie: Roberta StepankovaTereza Lepold Vejsadova Lukáš LepoldHudba:Matthieu LegrosHĺbka vzdialenosti odzrkadľuje prekrývajúce sa vrstvy priestoru, v ktorom sme spolu s ostatnými, a zároveň, v ktorom zostávame v intimite a izolácii našej vlastnej individuality.Stretnutie troch ľudí, ktoré sú zdanlivo opakovateľné a totožné, ale skutočne konfrontované so špecifickosťou ich postáv. Stretnutie je momentom a miestom, kedy a kde čelíme našim vlastným a ostatným. Tri známe a cudzie osoby v priestore a čase, ktoré zdieľajú, zatiaľ čo priestor sa objavuje ako jasná reflexia tak blízkosti, ako aj vzdialenosti, ktorú cítia samostatne a vo vzťahu.Choreografia je založená na opätovnom hľadaní vlastného charakteristického stavu bytia, ktorý je potom daný životom v pohybe a tanci a umožňuje objavenie hraníc vlastnej bytosti.Tri telá - tri znaky - tri svety.Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia