Have you seen Bob?

Fotografie vytvorené študentami topoľčianskeho Gymnázia

November 2011