10 Simple Melodies/koncert & otvorenie výstavy Future

Otvorenie výstavy
Ján Kostaa : FUTURE
Koncert 10 Simple MelodiesBranislav Dugovič, klarinet
Nikolaj Nikitin, saxofón
Jozef Lupták, violončelo
Boris Lenko, akordeón

Synopsa: Kostaa sa dlhodobo venuje autorskej obrazovej psychoanalýze mačistického správania sa viac či menej dominantných mužov. Hlavnými témami jeho tvorby sú rodová disproporcia, sociálne a kultúrne anachronizmi. Zaujímajú ho paralely medzi poľovníckym životným štýlom a všednou každodennosťou. Často sa sústreďuje na fenomén trofeje a zaujíma ho kultúrno-spoločenský dôraz na budúcnosť a jej plánovanie. Jeho tvorba sa väčšinou odohráva v médiu maľby, kresby a objektu, často vytvára nadrozmerné zátišia.
Projekt Futura vznikoll aj počas umeleckej rezidencii v izolácii, prvá vlna 01.05.2020 - 15.05.2020 Ján Kostaa v izolácií na Nástupišti 1-12.