Otvorenie výstavy Intervencia

INTERVENCIA
Vernisáž 24.7. 2020

výstava potrvá do 23.8.2020

Autori:
Dávid Bátora, Peter Decheť, Alžbeta Hrnčiarová, Michaela Chovancová, Tatiana Jakubove, Tatiana Ondzíková, Patrik Rutkovský, Miroslav Sandanus, Dominika Škorváneková, Natália Šimonová

Kurátor:
Rastislav Podoba

Hudba: FOM