ZUZANA NOVOTOVÁ GODÁLOVÁ

Zodpovedá za multimediálny priestor Nástupište 1-12
Predsedníčka Občianského združenia Nástupište 1-12
Príjimateľ žiadostí na výstavy a kultúrne podujatia

JÚLIUS KRIŠTOF

PR manager
komunikácia so zahraničím

JANA GODÁLOVÁ KIANIČKOVÁ

výtvarné umenie

MÁRIA HALMOVÁ

produkcia podujatí, tvorba detských dielní a komentovaných prednášok

LENKA SAVAROVÁ

komunikácia, propagácia

SOFIA JARÁBKOVÁ

Spolupracuje na projekte CESTA MESTA, projekt od slovenskej výtvarníčky Zorka Lednárová, kurátorky Janky Babyšiakovej v spolupráci s Súkromná škola umeleckého priemyslu. Zorka v projekte skúma hranice a bariéry v našom verejnom a osobnom živote. Sme veľmi vďační študentom, ktorí budú participovať niekoľko mesiacov na projekte a výsledky lokálneho výskumu si môžete na jeseň pozrieť v pripravovanej výstave v našich priestoroch Nástupišťa 1-12.

Podporujú nás

Projekt Nástupište 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Projekty v roku 2021 sú realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

Mediálni partneri

Grafický dizajn