Danyilo Kovach/UA Sculpture

Danyilo Kovach/UA Sculpturesite specific dielo7.6.2019- 23. 6. 2019 Kožušina, textil, koža. Syntetické, vlnené, ľanové. Vyrobené ľuďmi, aby pokrývalo telo. Zamysleli ste sa niekedy nad svojím oblečením? Aký má význam, z čoho je vyrobené a prečo vyzerá práve takto? Slovo oblečenie, obliekať, pochádza zo slova ťahať, vliecť. Natiahneme na seba kus súkna, aby sme sa chránili pred nepriazňou počasia. Praktickejšie ako koleso a samozrejmejšie než pušný prach. Prvé šité oblečenie sa objavilo v ére staršieho paleolitu pred 20 – 30 tisíc rokmi. Nie je však vynálezom, ale skôr výdobytkom. Produktom kulúry. Šaty robia človeka až príliš flagrantne. Bez toho, aby ste človeku pozreli do tváre, môžete veľmi presne odhadnúť vek, povolanie, postavenie v spoločnosti. Viete, kam má namierené aj koľko asi zarába. Iba podľa zošitého kusu látky, ktorý mu visí z pliec a bedier. Projekt Sculpture ukrajinského umelca Danyila Kovacha z Ukrajiny sleduje teoretickú aj praktickú rovinu fenoménu obliekania. Jeho dôležitou súčasťou je interdisciplinárny výskum, ktorý zahŕňa kultúrno-sociologické aj psychoanalytické aspekty. Osobitnú pozornosť venuje Danyilo oblasti sociálneho výberu, ktorej semotický jazyk je hlavnou inšpiráciou projektu. Finálna inštalácia a performancia počas vernisáže je výsledkom série rozhovorov, sledovania kultúry a lokálnej sociológie módy, a ich realizácia v priestore s textilnými materiálmi vytvorená počas rezidencie v Topoľčanoch. Projekt podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia