Letné tvorivé dielne pre deti V 

Počas letných prázdnin deti vo veku 7-12 rokov majú alternatívu aktívneho a tvorivého spôsobu trávenia voľného času, kde v rámci tvorivých dielni si predstavia aktuálnu výstavu v priestoroch Nástupišťa 1-12 a hravou formou spoznávajú umelecké smery. Letné dielne programovo vytvára Maya Maria Halmova Téma: Procesuálne umeniePodujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verených zdrojov Fond na podporu umenia