SUVENÍR

Živá intermediálna inštalácia prepájajúca zvukové, vizuálne a performatívne formy umenia s poéziou a architektúrou.