Mäkkelä & The Helycopters / Dáša Von Fľaša

MÄKKELÄ & THE HELYPCOTERS / fin, geraDÀŠA VON FĽAŠA / svkMultimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, Topoľčany (SVK)Utorok, 14. júna 2016Podujatie sa uskutočnilo s podporou Fondu na podporu umenia.FOTO: Patris EM