DUO Performancia

DUO je živým vystúpením Anette Friedrich Johannessen a Jana Egila Finna, ktoré skúma štruktúry a oživuje dynamiku medzi ľuďmi, priestorom a objektmi.Projekt čerpá inšpiráciu z konceptu funkcie verejného priestoru, ktoré vyvinula spoločnosť Bbeyond v Belfaste.Autori sa snažia reagovať intuitívne, otvorene a skúmajú hranice verejného priestoru a podnecujú zvýšiť povedomie o potenciáloch ľudskej identity. Kto má úlohu diváka vo verejnom priestore? Je možné povedať, že som to len sledoval?Jan-Egil Finne je umelec žijúci v Bergene, absolvent Bergen Academy for Art and Design, kde sa venoval predovšetkým pohybu, soche a kresbe. Je členom Performance Art Bergen a spolu s Anette Friedrich Johannessen a Pavanou Reidovou iniciuje skupinové predstavenia vo verejnom priestore.Ján Egil vo svojej tvorbe skúma, čo sa deje vo vzťahu medzi médiom, materiálom a priestorom, s ktorým vytvára spojenie. Ideálny vzťah vníma ako živý aj mŕtvy, ako komutáciu medzi zachovaním niečoho a rozbitím. Výzvou je rovnováha medzi konaním a zapojením. Anette Friedrich Johannessen je nórska umelkyňa so sídlom v Bergene. V roku 2012 získala titul na Camberwell College of Arts (Londýn). Friedrich Johannessen sa zúčastnila na niekoľkých predstaveniach (sólo aj kolaboratívne) v Nórsku a na medzinárodnej úrovni. Je umeleckou riaditeľkou predstavenstva Performance Art Bergen (PAB) a spoluorganizovala PAB Open Sessions a niekoľkokrát sa zúčastnila verejných vystúpení.Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Bergen Municipality.