Katarína Marošiová: Phase modulations

Katarína Marošiová: Phase modulations Inštalácia Phase modulations sa zameriava na tvorbu, pohyb a šírenie zvuku v konkrétnom priestore. Autorka Katarína Marošiová využíva zvuky vytvorené konkrétnym manipulovaním s materiálmi, objektmi, ľuďmi a ich vlastnými zvukovými prejavmi. 

Tieto zvuky následne spracováva v digitálnom prostredí v softvéri Pure Data. Inštalácia prezentuje manipulácie so zvukom, materiálom a priestorom. Autorka vystupuje do priestoru a realizuje vlastné vokálne interpretácie zvukových kompozícií v kombinácii s minimalistickým manipulovaním rúrkami - objektmi, ktoré si vybrala na základe ich akustických vlastností a schopnosti šíriť zvuk špecifickým spôsobom. Cieľom inštalácie je zobraziť proces vznikajúcej práce v kontexte interaktívnych procesov prostredníctvom autorských manipulácií s objektami, zvukom a autorským prejavom. Návštevníci výstavy majú možnosť vidieť a počuť vznikajúce dielo a zároveň zažiť atmosféru priestoru, kde sa manipulácie so zvukom odohrávajú. V spolupráci so študentami Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch vznikne participatívna interaktívna choreografia ako reakcia na/s dielom pod vedením choreografa Tomáš Danielisa. *23.5.2023 17:00 performancia, Nástupište 1-12, podchod AS viac https://fb.me/e/4fis0hSZI 
Celoročnú činnosť Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner. Vizuál Matej Lacko 
foto: William NguyenBa