Ako nám darovať 2% z dane z príjmu?

Radi by sme sa na vás obrátili s prosbou o podporu formou 2% dane z príjmu.

Ak vám daňové priznanie podáva zamestnávateľ: 

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov. Zamestnávateľ vám vystaví a potvrdí 
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. 

2. Potom vyplníte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. (V prílohe  nižšie už vyplnené s našimi údajmi, stačí len stiahnuť a vytlačiť.)

3. Do 31.marca 2022 alebo najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 22 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19) pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska. Ak s tým nechcete mať robotu, prineste to k nám, pošleme to za vás. 

Ak si daňové priznanie podávate sami:

Ak podávate daňové priznanie sami – SZČO (napr. živnostníci), 2 % poukazujete vyplnením koloniek priamo v daňovom priznaní.

1. 2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,33 eur.

2. Vyplňte v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.

ÚDAJE ZDRUŽENIA:

Názov:
Občianske združenie Nástupište 1-12
Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 42205867
Sídlo: Bernolákova 
Orientačné číslo: 2112
PSČ: 95501 
Obec: Topoľčany
Kontakt: info@nastupiste.sk


Príloha POTVRDENIE
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (stiahnite si už predvyplnené potvrdenie s našimi údajmi)

VyhlásenieVyhlásenie
Súbor na stuahnutie

Občianske združenie Nástupište 1-12 realizuje svoje aktivity od roku 2011 v hlavnom priestore Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v Topoľčanoch. V rámci projektu iba za posledné roky 2020 a 2021 sme zrealizoval viac ako 80 aktivít ako výstavy, koncerty, rezidencie, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, autorské projekty, pracovné cesty, E-tika podcast v spolupráci s Kempelenovým inštitútom digitálnych technológií a podcast Uhol pohľadu zameraný na témy z Topoľčian, vytvorili sme mapu stratenou vrstvou histórie mesta Topoľčany či pravidelné detské dielne, náš projekt cezhraničných spoluprác Pravidelná linka funguje od roku 2013 a vďaka projektu sme predstavili v zahraničí 38 slovenských umelcov a svoje diela prezentovali publiku v 12 mestách v 9 krajinách v EU a USA. V roku 2022 opäť chystáme pestrý program a vy môžete byť jeho súčasťou. 

Madzi naše hlavné ciele patrí:

  • prezentácia a podpora tvorby súčasného umenia a kultúry pre obyvateľov a návštevníkov mesta Topoľčany
  • vytvorenie platformy pre aktívnu spoluprácu miestnych, slovenských a zahraničných umelcov pri tvorbe umeleckých diel a pre spoločný dialóg, otvorený proces v priamom dialógu umelca s publikom v meste Topoľčany
  • vytvorenie otvorenej platformy na tvorbu, diskusie, vzdelávanie, workshopy a prednášky a zapojenie širokej verejnosti z regiónu pri jednotlivých aktivitách
  • tvorba autorských projektov a ich ďalšia prezentácia, diskusie pred publikom, aktivizovať diváka nájsť aktívneho partnera pri sprievodných aktivitách, workshopoch, dielňach, voľnočasových a vzdelávacích aktivitách.

Bude nám veľkou cťou, ak by ste sa rozhodli akoukoľvek formou prispieť k realizácii ďalších našich projektov.

ĎAKUJEME VÁM!
Nástupište 1-12