Radi by sme sa na vás obrátili s prosbou o podporu formou 2% dane z príjmu.


Ak vám daňové priznanie podáva zamestnávateľ: 

Ak si daňové priznanie podávate sami:

Ak podávate daňové priznanie sami – SZČO (napr. živnostníci), 2 % poukazujete vyplnením koloniek priamo v daňovom priznaní.

1. 2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,33 eur.

2. Vyplňte v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.

ÚDAJE ZDRUŽENIA:

Názov:
Občianske združenie Nástupište 1-12
Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 42205867
Sídlo: Bernolákova 
Orientačné číslo: 2112
PSČ: 95501 
Obec: Topoľčany
Kontakt: info@nastupiste.sk


Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

Všetko potrebné a tlačivo ako darovať 2% alebo 3%

Klik na obrázok

Občianske združenie Nástupište 1-12 realizuje svoje aktivity od roku 2011 v hlavnom priestore Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v Topoľčanoch a v novom letnom priestore Pažite, areál salaš Podhradie pod Topoľčianskym hradom. V rámci projektu iba za posledné roky  sme zrealizoval viac ako 80 aktivít ako výstavy, koncerty, rezidencie, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, autorské projekty, pracovné cesty, E-tika podcast v spolupráci s Kempelenovým inštitútom digitálnych technológií a podcast Uhol pohľadu zameraný na témy z Topoľčian, vytvorili sme mapu stratenou vrstvou histórie mesta Topoľčany či pravidelné detské dielne, náš projekt cezhraničných spoluprác Pravidelná linka funguje od roku 2013 a vďaka projektu sme predstavili v zahraničí 38 slovenských umelcov a svoje diela prezentovali publiku v 12 mestách v 9 krajinách v EU a USA. 

V roku 2024 opäť chystáme pestrý program a vy môžete byť jeho súčasťou!

Medzi naše hlavné ciele patrí:

  • prezentácia a podpora tvorby súčasného umenia a kultúry pre obyvateľov a návštevníkov mesta Topoľčany
  • vytvorenie platformy pre aktívnu spoluprácu miestnych, slovenských a zahraničných umelcov pri tvorbe umeleckých diel a pre spoločný dialóg, otvorený proces v priamom dialógu umelca s publikom v meste Topoľčany
  • vytvorenie otvorenej platformy na tvorbu, diskusie, vzdelávanie, workshopy a prednášky a zapojenie širokej verejnosti z regiónu pri jednotlivých aktivitách
  • tvorba autorských projektov a ich ďalšia prezentácia, diskusie pred publikom, aktivizovať diváka nájsť aktívneho partnera pri sprievodných aktivitách, workshopoch, dielňach, voľnočasových a vzdelávacích aktivitách.

Bude nám veľkou cťou, ak by ste sa rozhodli akoukoľvek formou prispieť k realizácii ďalších našich projektov.

ĎAKUJEME VÁM!
Nástupište 1-12