Ako nám darovať 2% z dane z príjmu?

Ak vám daňové priznanie podáva zamestnávateľ: 

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov. Zamestnávateľ vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.

2. Potom vyplníte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. (V prílohe nižšie už vyplnené s našimi údajmi, stačí len stiahnuť a vytlačiť.)

3. Do 31.marca 2021 alebo najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 22 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19) pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska. Ak s tým nechcete mať robotu, prineste to k nám, pošleme to za vás.

Ak si daňové priznanie podávate sami: 

Ak podávate daňové priznanie sami – SZČO (napr. živnostníci), 2 % poukazujete vyplnením koloniek priamo v daňovom priznaní.

1. 2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,33 eur.

2. Vyplňte v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z
príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.

Údaje združenia

Názov: Občianske združenie Nástupište 1-12
Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 42205867
Sídlo: Bernolákova 
Orientačné číslo: 2112
PSČ: 95501 
Obec: Topoľčany

Príloha: Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 


Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (už vyplnená našimi údajmi):

VyhlásenieVyhlásenie
Súbor na stuahnutie

Ak nám preukážete (kópiu vyhlásenia o poukázaní 2%), že ste nám darovali aspoň 35 Eur alebo súhrn viacerých vyhlásení v celkovej sume 35 Eur a viac, my vás odmeníme!
Stačí zaslať na mail info@nastupiste.sk, predmet: 2%, kópiu potvrdenia a vyberte si veľkosť a farbu z našich limitovaných mikín. 

ĎAKUJEME VÁM!
Nástupište 1-12