Výstava japonských umelcov

Nanako Ishida
Shiho Dono
Shinji Takine

Výstava 凸 / 凹 Medzi hĺbkou a reliéfom poskytuje divákovi možnosť nachádzať kontrasty ako aj spoločné prvky medzi dielami Nanako Ishida vytvorenými technikou reliéfnej tlače a hĺbkotlačou realizovanými dielami Shiho Dono. Práce Shinjiho Takine medzi nimi pritom pôsobia ako balansujúce a zjednocujúce médium..

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky a potrvá do 31. mája 2015.

Foto: Peter Fodora