Podcast E-tika 2021

E-tika (2021) je druhé pokračovanie 8 dielovov podcastu. Pásmo rozhovorov o digitálnych technológiách a ich spoločenskom a etickom rozmere, pripravujeme ako  Nástupište 1-12 v spolupráci s Kempelenovým inštitútom inteligentných technológií. Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré? Stáva sa, že nejakú technológiu vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. 

Moderátori:

Juraj Podroužek

sa venuje témam etiky digitálnych technológií a hodnotovo orientovaného dizajnu a pracuje pre Kempelenov inštitút inteligentných technológií. Je spoluzakladateľom spolku E-tika a členom stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie. V minulosti pôsobil na Filozofickom ústave SAV, kde sa zaoberal analytickou filozofiou a sémantikou. 

Tomáš Gál 
pôsobí na Centre pre kognitívnu vedu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, kde vedie aj kurz venovaný etickým problémom súčasných a nastupujúcich technológií. Je členom spolku E-tika a spolupracovníkom Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií.


Na odber podcastu E-tika sa môžete prihlásiť v službách Podbean PodcastsSpotify a Apple Podcasts. 
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.

Podcast E-tika 2020

Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. V podcaste E-tika sa moderátori Miroslav Pikus (IT konzultant a publicista) a Juraj Podroužek (IT manažér a filozof) spolu s hosťami rozprávajú o spoločenskom a etickom rozmere digitálnych technológií. V ôsmich častiach sa pýtajú, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré. Pojednávajú o etike vo virtuálnej realite, o umelej inteligencii, nezodpovedných inováciách, ale aj o etickom rozmere chytrých miest. Pokúšajú sa nájsť odpovede na otázky, či môže byť hacker etický, alebo či nám ešte vôbec záleží na súkromí.

Moderátori:

Miroslav Pikus je bývalý hacker a jeden zo zakladateľov počítačového undergroundu na Slovensku. Vyštudoval ekonómiu, ale celý život sa pohybuje okolo informatiky. Priťahujú ho rôzne subkultúry, ale pracoval najmä v korporáciách. Je spoluzakladateľom spolku E-tika.
Juraj Podroužek sa venuje témam etiky digitálnych technológií a hodnotovo orientovaného dizajnu, pomáha pracovnej skupine pre reguláciu a etiku slovak.AI a angažuje sa v spolku E-tika, ktorý spoluzakladal. V minulosti pôsobil na Filozofickom ústave SAV, kde sa zaoberal analytickou filozofiou a sémantikou. 

Pôvodná hudba: Ľubomír "drakh" Panák
Hlasové dokrútky: Lujza Garajová-Schrameková
Sound master: Peter Fillo

Nahrávané v štúdiách PODCASTER Studio.

Podcast E-tika pripravilo multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v spolupráci so spolkom E-tika, ktorý sa venuje etickým a spoločenským problémom digitálnych technológií. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.