Miroslav Sandanus: Undefined Site-specific mural, 2022

Miroslav Sandanus: Undefined
Site-specific mural, 2022

Prepája človeka s prírodou, rieši vzťah jedinca k vyprodukovanému odpadu.
Zachytáva človeka konzumnej spoločnosti, pohlteného virtuálnym svetom, ktorý nerieši skutočnú realitu, avšak v skrytej identite pomaly očisťuje prírodu zahltenú odpadkami. Sandanus s touto témou narába aj prostredníctvom metafory ohňa, ktorý je dnes známym prejavom klimatických zmien. Jeho zobrazenie požiarov v rámci hmotnej podstaty tohto elementu prechádza z realistického zobrazenia krajiny takmer do abstrakcie. Zároveň ale necháva pôsobiť symboliku, ktorá sa s ním viaže: oheň je totiž znakom prerodu, očistenia a znovuzrodenia.

Činnosť Nástupišťa 1-12 podporil celoročne Fond na podporu umenia ako hlavný partner.