Prívalová vlna / diskusia pre študentov s kurátorkou a umelcami

Komentovaná prehliadka k aktuálnej výstave