Roman Ďurček: Disharmónia & Kiraly, Vozárová

Roman Ďurček: Disharmónia
Kurátorka: Lucia Horvátová
10.6.-30.6.2021

Roman Ďurček
Absolvoval Fakultu výtvarných umení na AU v Banskej Bystrici pod vedením prof. Ľudovíta Hološku akad. mal., kde v roku 2017 ukončil magisterské štúdium.
Na konte má niekoľko samostatných a kolektívnych výstav nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Rakúsku či Švajčiarsku.
V r. 2018 získal cenu Martina Benku za diplomovú prácu a bol finalistom súťaže Maľba roka v r. 2017 a 2019.

Roman Ďurček sa vo svojej tvorbe zameriava na zobrazenie človeka v rámci dnešnej uponáhľanej doby a negatíva s ňou súvisiace, ako sú tlak na kariéru a postavenie, súťaživosť, či stres.

V súčasnosti absolvuje doktorandské štúdium na AU v Banskej Bystrici.
Tvorbu série obrazov Disharmónia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia formou štipendia.

𝗜 𝗔𝗺 𝗦𝗶𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗮 𝗥𝗼𝗼𝗺 (1969) amerického skladateľa experimentálnej hudby Alvina Luciera patrí medzi najzásadnejšie diela elektroakustického experimentu. Je priesečníkom koncertu a zvukovej inštalácie, pozostáva z naživo predneseného textu, ktorý sa opakovane nahráva a prehráva späť do miestnosti. Artikulácia ľudskej reči sa akustikou priestoru vytráca, slová sa stávajú nezrozumiteľnými a menia sa na zvuky zosilnené rezonanciou miestnosti. Vďaka jedinečným akustickým charakteristikám priestoru je každé predvedenie jedinečné.

--
I Am Sitting in a Room bolo po prvý raz realizované v Guggenheimovom múzeu v New Yorku v roku 1970.
Dielo skúma otázku, nakoľko hudbu vytvárajú hudobníci, nástroje a priestor v ktorom sa hudba odohráva. Zároveň je ponorom a absolútnym vyjadrením jedinečnosti priestoru, v ktorom sa divák a performer stretávajú.
Slovenskú premiéru realizovali Fero Király a Eva Vozárová v spolupráci s nemeckým skladateľom Hauke Harderom v októbri 2020 na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka.
Alvin Lucier – I Am Sitting in a Room (1969)
Predvedenie: Eva Vozárová (hlas), Fero Király (mix)

𝟮^𝟯𝟯 je nové audiovizuálne dielo hudobníka Fera Királya. Je kritickou úvahou o druhu Homo Sapiens, ktorý okrem mentálnych kapacít a protistojného palca definuje najmä neobmedzená (a neobmedziteľná?) rozpínavosť. Súboj o prežitie zatiaľ vyhrávame, ale dokedy?
2^33 (čítaj: dve na tridsiatu tretiu) je výsledkom pretrvávajúceho záujmu Fera Királya o oblasť počítačovej hudby. Performance sa odohráva pred divákovými očami naživo formou livecodingu – nového prístupu k programovaniu počítača ako nekonečne variabilného hudobného nástroja.
Zvuková syntéza, mikro a makroštrukúra je v synchronicite s autorskou vizuálnou zložkou, ktorá je postavená na základnom atóme našej komunikácie, symbole, v tomto prípade čísle.

Dvojkoncert je súčasťou celoročných aktivít ooo_2021 občianskeho združenia ooo. 
foto: Peter Bednár

Činnosť Nástupišťa 1-12 celoročne podporil z verejných zdrojov @Fond na podporu umenia ako hlavný partner.