Nástupište 1-12 / Platform 1-12 je miesto pre súčasnú kultúru s viacdisciplinárnym zameraním na hudbu, umenie, prezentácie a vzdelávacie aktivity.

Zameriavame sa na tvorbu a realizáciu projektov predovšetkým v oblastiach umenia, kultúry a vzdelávania, ale i životného prostredia či športu. Svojimi aktivitami sledujeme zámer celkového pozdvihnutia kvality života obyvateľov regiónu. Intenzívne spolupracujeme aj s inými kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami v regióne i mimo neho, predovšetkým so strednými školami. V oblasti produkcie kultúrnych podujatí a umeleckých diel úzko spolupracujeme s viacerými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí. Sme členmi siete nezávislých kultúrnych centier s názvom Anténa.

Základným a ťažiskovým projektom združenia je kultúrne centrum - projekt Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, ktoré sme v septembri 2011 otvorili pre verejnosť v podchode pod autobusovou stanicou v Topoľčanoch. V tomto verejnom priestore, o ktorého svojskú recykláciu sa združenie pokúša, realizujeme väčšinu svojich aktivít. Medzi ne sa radia výstavy výtvarného umenia, odborné prednášky, semináre, workshopy, realizácie verejných rozhlasových nahrávok, divadelné predstavenia, performancie, či hudobné vystúpenia a diskusie. Nekladieme pritom dôraz iba na samotné prezentovanie umenia či kultúry, pokúšame sa aj o vzbudenie verejného záujmu o tieto oblasti, rovnako ako sa verejnosť pokúšame podnecovať k tvorivosti.


Za hlavný cieľ si kladieme priamu podporu realizácie interdisciplinárnych autorských diel z regiónu, zo Slovenska, ale i zo sveta. Cezhraničná spolupráca v rámci projektu sa volá „Pravidelná linka / Regular Line“ Od 2013 v rámci projektu sme predstavili v zahraničí 38 slovenských umelcov a svoje diela prezentovali publiku v 12 mestách v 9 krajinách v Európe a USA. (Viedeň, Berlín, Poznaň, Kodaň, Oslo, Sheffield, New York, San Francisco, Seattle... ).Umelcami, ktorí mali možnosť vycestovať sú napríklad Andrej Kolenčík, Svetlana Fialová, Mária Čorejová, Ondrej Jób, Lucia Tálová, Erik Šille, Fero Király, Petra Fornayová, Oto Hudec, Matúš Lelovský, Viliam Slaminka, Miro Tóth, Lenka Sršňová, Tomáš Roubal, Aurélia Garová, Ján Sipocz, Martin Derner a ďalší.


Od 2016 sa venujeme aj vlastnej tvorbe - autorský projekt Nástupišťa 1-12-performancia s interdisciplinárnym presahom viacerých disciplín (tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, architektúra, multimédiá), Suvenír (2016-2018), Hortus Pomodorum (2019-2020) voľné pokračovanie projektu Suvenír. 

Činnosť OZ Nástupište 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.