Eduard Klena a Jana Kucejová: Report

“report¨ Eduard Klena a Jana Kucejová Aká je sila posunu informácii? Ich rýchlosť, dostupnosť a všadeprítomnosť spôsobila to, že sme ich zabudli analyzovať. Hlbšie sa rozboru venujeme ak čítaniu a počúvaniu venujeme špeciálne kritické úsilie, ak spomalíme proces posudzovania toho, čo nás informačne bombarduje. Častá plytkosť preberania informácii a ich jednoduchého vstrebania by mala byť istým mementom... Stačí zaujať našu pozornosť, navodiť emócie akými sú radosť alebo naopak vzbudiť obavy, ktoré následne pozmeňujú, či deštruujú ľudské vedomia. “report“ sa nevymedzuje, nemoralizuje, nesúdi. Nakoľko etika, morálka, súdnosť majú vlastné subjektívne ponímanie a sú objektívne neuchopiteľné. Projek Eduarda Klenu a Jany Kucejovej je zbernicou osobných skúseností z každodenného života, podčiarkujúc si uvedomenie ovplyvniteľnosti našej súdnosti rôznymi faktormi. Site specific inštalácia je záznamom komunikačného toku. Autori sa pokúšajú o sprostredkovaný záznam vlastných skúseností. Skúmanie sily sugescie, masáže, manipulácie, posunu informácií “blízkou“ / sympatickou / charizmatickou osobou. Rôzne typy médií v rámci priestoru nástupišťa sprostredkúvajú vizuálne podnety plné komunikačných projekcií osôb, ktoré priamym pohľadom do očí okoloidúcim podsúvajúcich svoje názory a idey. Okoloidúci je nimi bombardovaný a teda i konfrontovaný, pričom každé zdelenie mieri priamo na neho. Sila informácii, ktoré denno denne prechádza skrz nás všetkých je umocnená v procesuálnej časti inštalácie. Tisícky voľne rozložených bielych schematizovaných panáčikov, ticho načúvajú prívetivému tónu charizmatických osôb. Autorsky spracované výpovede reálneho života pracujúc s psychologickými prvkami masmediálnej personifikácie, s cieľom osloviť čo najväčší počet jednotlivcov a získať prístup ku každému človeku a ohýbať jeho myslenie podľa želania. Forma príhovoru či akéhosi rozhovor, ktorý je mierený „len a len mne, len a len tebe“ / „Je to medzi nami, ja sa rozprávam s tebou, pre mňa si dôležitý /dôležitá...¨ Akonáhle je tento ľudský pomer nadviazaný, tieto osoby posúvajú podprahovou rozhovor do pomerne citlivých a stále aktuálnych tém. Nakoľko panáčikovia patria do procesuálnej časti site specific inštalácie, počíta sa s tým, že môže v priebehu času dôjsť k ich voľnému pošliapaniu a deštrukcii. Rovnako, ako sú často vonkajšími vplyvmi pozmeňované či deštruované ľudské vedomia. Výstava potrvá 19.11.2019 - 3.12.2019 Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.