Lúky / Pedestriálna perspektíva

LÚKY
Sound installation, live visuals, performance

Jonáš Gruska

Jana Ambrózová
Eva Brunovská
Dajana Margetová
Dominika Margetová
Barbara Petrgálová

Zuzana Novotová-Godálová

PEDESTRIÁLNA PERSPEKTÍVA
Exhibition, live painting

Klaudia Kosziba

Dominik Hlinka
Lucia Kováčová
Ľudmila Machová
Ivana Mojšová
Martina Mäsiarová
Simona Gottierová
Adam Siekel
Barbora Benková
Matúš Novosad
René Nagy
Lujza Srnková
Mária Ustaníková
Kristína Kandríková

9.10.2015
Multimedia space for contemporary culture
Nástupište 1-12

Podujatie sa uskutočnilo s podporou Ministerstva kultúry SR.

FOTO: Peter Fodora