Viktor Fuček: Rozhovory každodennosti

Viktor Fuček: Rozhovory každodennostisite specific performative collaborative paintingNástupište 1-12, Topoľčany, Slovakia V mesiaci jún môžete v topoľčianskom podchode stretnúť slovenského výtvarníka Viktora Fučeka. ktorý počas svojho rezidenčného pobytu na Nástupišti 1-12 reaguje na komunikačný potenciál priestoru a využíva ho ako platformu pre dialóg. Pre tvorbu Viktora Fučeka je charakteristická fúzia maľby a performance na spôsob palimpsestu. Autor sa v nich zaoberá prevažne ľudskou bytosťou, tým čo všetko ju ovplyvňuje tu a teraz, a to sociálne aj politicky. Zaoberá sa hraničnými bodmi prežitia či slobody a v tomto duchu pracuje aj s dielami iných umelcov. Prepojenie s prostredím vníma ako zásadný moment a modifikátor toho, ako v istom momente vidíme realitu. Jeho veľkoformátové „vrstevnaté“ maľby pripomínajú post-romantické zobrazenia prírody v podobe abstraktných krajín. V tomto duchu sa nesie aj jeho práca vznikajúca v týchto dňoch priamo na jednej zo stien podchodu pod autobusovou stanicou v Topoľčanoch. Fuček zapája do procesu tvorby celú svoju entitu, telo aj myseľ, vedúc pritom dialóg s priestorom, náhodnými okoloidúcimi ako aj so sebou samým. Priestor podchodu pritom vníma ako miesto, kde sa symbolicky vizualizuje nevedomá (podzemná) rieka nášho povedomia, zatláčaná dennodennými rituálmi presunov. Projekt je realizovaný s podporou Fond na podporu umenia.