Kristína Kandriková: Podmienky odrazu / The Kowal Chicks