Detské letné dielne I

Počas letných prázdnin deti vo veku 7-12 rokov majú alternatívu aktívneho a tvorivého spôsobu trávenia voľného času, kde v rámci tvorivých dielni si predstavia aktuálnu výstavu v priestoroch Nástupišťa 1-12 a hravou formou spoznávajú umelecké smery.Letné dielne programovo vytvára Maya Maria Halmova. Každú stredu 4.7.-8.8.2018Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verených zdrojov Fond na podporu umenia