PAVEL KAROUS: Obrana tretej avantgardy

Autor: Pavel Karous Verejná umelecká inštalácia: Obrana tretej avantgardy, 2022 Miesto: Pažite kreatívno-kultúrne centrum, externý priestor OZ Nástupište 1-12 Nová verejná umelecká inštalácia českého sochára Pavla Karousa sa nachádza na lúke v areáli kreatívneho a kultúrneho centra Pažite, vedené OZ Nástupište 1-12 pod Topoľčianskym hradom v idylickej lesnej krajine západného Slovenska.

 Dielo reaguje na súčasné obdobie permanentnej krízy, najmä na bezpečnostnú krízu, ktorá vyvrcholila útokom ruskej armády na Ukrajinu. Objekt v popredí vytvára prísneho geometrickú abstraktnú plastiku evokujúcu avantgardnú estetiku 20. a 30. rokov 20. storočia, napríklad vizuálny štýl nemeckého Bauhausu, holandského De Stijl alebo sovietskeho konštruktivizmu. Postkonštruktivistická socha je inštalovaná na organickom protoarchitektonickom podstavci alebo paspartou. V druhom pláne však objavíte protilietadlové rýchlopalné delo v obrannom vale z vriec s pieskom. Inštalácia je tak reakciou na opäť nebezpečnú úroveň globálnej militarizácie, zbrojenia, vojny a nacionalistického jazyka. Pavel Karous: "Stála inštalácia tak ukazuje desivú podobnosť dnešnej doby so situáciou pred sto rokmi. Je zrejmé, že dnes stojíme pred výzvami podobného typu ako v prípade medzivojnovej politickej a umeleckej avantgardy. Aj my žijeme v období transformácie spôsobu hospodárenia a výroby, rovnako ako vtedy v dôsledku druhej priemyselnej revolúcie, masívnej elektrifikácie a zavedenia pásovej výroby. Tieto radikálne zmeny dnes spôsobuje štvrtá priemyselná revolúcia, proces digitalizácie a robotizácie, ale aj energetická kríza a potreba prechodu na udržateľné poľnohospodárstvo, ktoré súvisí s prebiehajúcou ekologickou katastrofou. Tak, ako vtedy aj teraz nás zachvátila globálna hospodárska kríza, ktorá by mohla mať nedozerné politické a bezpečnostné dôsledky. Nové mediálne a informačné technológie, rozšírenie rozhlasu v 20. rokoch 20. storočia a teraz mobilné technológie, sociálne siete a technológie umelej inteligencie sa rýchlo menia a v nasledujúcich desaťročiach pravdepodobne ešte masívnejšie ovplyvnia celú spoločenskú dynamiku (dnes sa napríklad pomocou týchto nástrojov vedú tzv. Hybridné vojny). Aj pre nás pandémia otvorila apokalyptickú predstavivosť. Aj my čelíme hrozbe vojny a katastrofy v planetárnom meradle. Stojíme na križovatke medzi barbarstvom nacionalizmu a "Feudalizmom s dronmi" V podmienkach rozpadu planetárnej ekológie alebo sa opäť pokúsime nájsť východisko v budúcnosti, ktorá bude sociálnejšia a zároveň spravodlivejšia a bezpečnejšia pre prírodu. Kultúrny front sa snaží brániť túto "Tretiu avantgardu". Všetka sila predstavivosti!" Pažite je externý priestor Nástupišťa 1-12, ktorý podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne. Činnosť Nástupišťa 1-12 celoročne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.