Transparentné kusy /otvorenie výstavy

Transparentné kusy Autorka: Kati Madarász Decsi/SKOtvorenie 8.3.2019 o 17hVýstava do 8.4.2019Kurátorka: Magdaléna KlobučníkováOsobitosť autorky Kati Madarász Decsi charakterizuje experimentálna tvorba, autorská technika a hľadanie základných faktov o živote, cez priame a jednoduché námety. Od diplomovej práce tematizuje svojich blízkych v ich každodenných činnostiach, pravidelné rituály rodiny, predmety, ktoré ich obklopujú. Kým ranné denníkové práce vykazujú vysoký stupeň naratívnosti a divák dokáže odčítať príbeh rodiny, v ďalšom cykle sú prepojenia na rodinu viac symbolické a bez autorského komentára nečitateľné, tak koncept Transparentné kusy je bez znakov narácie a zjavných väzieb na osoby.Cyklus „Transparentné kusy“ autorky Kati Madarázs Decsi, je výsledkom dlhoročného ( od roku 2011 - ) experimentu s maľbou na rozličné podklady (rôzne druhy papiera), s neklasickými prostriedkami (prírodnými šťavami) a inovatívnymi spôsobmi fixovania diel. Voľne nadväzuje na  predošlú tvorbou. V popredí záujmu je širšia škála predmetov bežnej, dennej potreby, ktorá sa v procese tvorby zredukovala na niekoľko ikonických predmetov ( žehlička, konva na polievanie, žiarovka, sifónová fľaša). Aktuálna tvorba zhodnocuje doterajšie výsledky experimentov. Kapustová šťava ostáva najadekvátnejším maliarskym prostriedkom, voľba formátov podlieha prezentačným zámerom, námet je nemenný. Posun je v „portrétovaní“, ktoré stráca na predmetnosti, jednak ako dôsledok dlhoročného repetitívneho procesu, ale tiež ako autorský zámer dosahovaný uvoľnením a vrstvením maľby. Experimentálne procesy smerujú do fixácie diel, výsledkom ktorej je súbor komorných formátov v epoxide a do overovanie maľby na „ušľachtilé“ papiere. Koncept „Transparentné kusy“ je erbovým projektom autorky, ktorého výstupom sú transparentné maľby na papieri evokujúce nejednoznačnosť, plynutie času, prchavosť okamihu. Starnutie papiera, vrstvenie a trvácnosť prírodných pigmentov, spôsob fixácie sa v plynutí času podpisujú na procesoch zmeny diel. Pre výstavný priestor Nástupišťa 1-12 pripravila autorka site-specific inštaláciu z malieb a z maľbobjektov vytvorených za posledné obdobie. Kati Madarász Decsi (*1982) je absolventkou Fakulty umení Technickej Univerzity v Košiciach (v odbore grafika a experimentálna tvorba u prof. Rudolfa Sikoru). Venuje sa predovšetkým experimentálnej maľbe.Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.