Alžbeta Mandúchová: Princíp domova

Alžbeta Manduchová: Princíp domova
31.5.-7.6.2021

Alžbeta pracovala na diele posledných 6 mesiacov v priestore Nástupišťa 1-12, ktorý svojou nevšednosťou a otvorenosťou vo verejnom priestore v podchode pod stanicami ponúka tvorcom otvoriť proces tvorby každodenným okoloidúcim. Autor ako aj divák/ prechádzajúci podchodom má možnosť konfrontácie a spoločného dialógu počas výstavby diela, nahliadnuť na celý proces ako aj vidieť jeho finálnu podobu. Alžbeta zanecháva tento fragment procesu aj počas trvania výstavy v ateliérovej podobe v jednej časti jej pracoviska/ ateliéru.

Alžbeta je v poslednom ročníku magisterského stupňa na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Katedra Sochárstva a priestorovej tvorby, Ateliér Socha a aplikované médiá doc. juraj Sapara, akad. soch. Projekt Princíp domova je jej diplomovou prácou, ktorú obháji v priestoroch Nástupišťa 1-12.

Projekt Nástupište 1-12 celoročne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.

Foto: Peter Bednár