The Secret Tkáčiková & Čarnoký

Site-specific typografická zvukovo-svetelná inštalácia vytvorená priamo na mieru podchodu na autobusovej stanici v Topoľčanoch. Eva Tkáčiková & Samo Carnoky Hudba : Michal Hottmar. V rámci projektu The Secret Čarnoký vytvoril digitalizované písmo inšpirované tajným písmom Evy Tkáčikovej, ktorépoužívala vo svojej tvorbe v 90-tych rokoch 20. storočia. Tkáčiková narába so svojimi iniciálami (E. T.), mixuje kresťanské prvky so sci-fi, vytvára súčasné náboženské svetelné objekty, ktoré pôsobia tak trochu ako vizuálne vesmírne kaplnky. Autori spoločne odkazujú na spirituálnu filozofiu Eckharta Tolleho, ktorý rozumie duchovným potrebám dnešného, stresom vystavovaného človeka. Tradície, zlatá farba a vznešená sakrálna symbolika (ryba, holubica...) sa zmiešava s tolerantnou filozofiou a náboženstvom 21. storočia.Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umeniaVýstava je od 10.8.-8.9.2018