Lynn Book & Shawn Decker /USA/, "The Phaedra Escapes"

14. júl 2012

Foto: Kristína Bártfayová & Petra Palušová