Autorský projekt Suvenír (2016-2018)

Performancia s interdisciplinárnym presahom viacerých disciplín (tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, architektúra, multimédiá), ktorá vznikla ako autorský projekt Nástupišťa 1-12.

SUVENÍR je novou formou štúdie, rešeršu a prezentácie interdisciplinárneho diela. Vybraní umelci zastupujúci rôzne formy umenia sa stretli, pracovali a zbierali svoje suveníry na rôznych miestach na Slovensku. Popri reflexii samotných miest tak dostali možnosť prisvojiť si niečo z disciplín ostatných umelcov alebo formu ako sa prezentovať publiku. 


Cieľom bolo pracovať ako jednotné skupinové ego v spoločnej rovnováhe médií. Zúčastnení umelci mali
príležitosť konfrontovať seba samých a svoju tvorbu v dialógu s inými formami umenia. Skupina vytvorila performatívne dielo, ktoré je svojim spôsobom jedinečné, keďže každý zúčastnení umelec sa stal režisér, dramaturg a aj herec na pódiu a tak ľudia, čo obvykle tvoria len v ateliéri, vystúpili na javisko a hrajú samých seba. 


Performacia sa odprezentovala na Slovensku (Nástupište 1-12 Topoľčany, Galéria mesta Bratislavy, Tabačka Košice), v Prahe a v Kyjeve. 


Tvorcovia a účínkujúci


za architektúru Eva Andrášová
za kresbu Mária Čorejová
za tanec a choreografiu Tomáš Danielis
za umelecký koncept Zuzana Novotová Godálová
za literatúru Zuzana Husárová
za hudbu Ľubomír Panák
za multimédiá Jakub Pišek

Autorský projekt Hortus Pomodorum:

Not Titled Yet, voľné pokračovanie projektu Suvenír (2019-2020)


Nadväzuje na jeho pôvodnú ideu, a to ako účasťou viacerých umelcov z rôznych umeleckých disciplín, tak aj podčiarkovaním nutnosti porozumenia slovenskej identite prostredníctvom zakomponovania dialógov vykresľujúcich naše problémy. 


Zatiaľ, čo sa Suvenír pokúšal priniesť zákulisie do tvorby jednotlivých médií a zároveň divákovi ponúknuť náhľad do intermediálnej spolupráce (prostredníctvom dialógov, performatívneho predstavenia jednotlivých fáz vzájomnej spolupráce ľudí z rôznych umeleckých disciplín), jeho voľné pokračovanie sa sústreďuje na ekologickú tému. 


Predstavenie čerpá námety zo slovenského i európskeho barokového umenia (maľba, piesne, poézia), aby sa idea hľadania pozemského raja, teda metaforického úniku, premenila na pokus o zlepšenie nášho životného prostredia.


Autorka poézie a prebásnenia textov, Zuzana Husárová, o predstavení hovorí:


„Aj nás trápia problémy tejto Zeme, aj nami lomcujú ekologické katastrofy od Tatier cez pralesy až po Mariánsku priekopu. Znova sme sa stretli, aby sme sa vyjadrili: slovami, tancom, hudbou, vizuálom, architektúrou, poéziou. Tentokrát hľadáme východiská na miestach, o ktorých ľudstvo snilo od nepamäti, na miestach, ktoré mali byť nádejou. Hortus conclusus: keby sa
celý svet premenil na vôňu, nadýchni sa, do seba, v sebe, ku mne, k dnešku a zadrž si to, keby sa celý svet premenil, ostaneme? či odídeme? ak by si tu u mňa mohol žiť, mohol by si, z tej vône, žiť, rozumej, všetko, a nič navyše, už nemôže byť vábivejšia, ľúbeznejšia, žiť z nej navždy, keby som ti dovolila, žiť v nej.¨


Autorky a autori: 
Mária Čorejová (vizuálne umenie), 
Tomáš Danielis (choreografia, tanec),
Zuzana Novotová-Godálová (konceptuálne umenie), 
Zuzana Husárová (literatúra), 
Ľubomír Panák (hudba), 
Miriam Sebianová (architektúra), 
Jakub Pišek (multimédiá), 
Michaela Ľuptáková (návrhárka kostýmov)


Účinkujú: 
Mária Čorejová, Tomáš Danielis, Zuzana Godálová Novotová, Zuzana Husárová,Ľubomír Panák, Jakub Pišek


Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.