Autorský projekt 'SUVENÍR III' (od 2022)

Autorský projekt 'SUVENÍR III' (od 2022)
Trvalá site specific inštalácia s prvkami live performance
Tvorcovia:
𝐌á𝐫𝐢𝐚 Č𝐨𝐫𝐞𝐣𝐨𝐯á, 𝐙𝐮𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐆𝐨𝐝á𝐥𝐨𝐯á, 𝐙𝐮𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐇𝐮𝐬á𝐫𝐨𝐯á, Ľ𝐮𝐛𝐨𝐦í𝐫 𝐏𝐚𝐧á𝐤, 𝐉𝐚𝐤𝐮𝐛 𝐏𝐢š𝐞𝐤
Site-specific inštalácia rozptyľuje a transformuje, prenáša a vrhá svetlo na súčasnú ľudskú situáciu, v ktorej sa krížia sociálne, osobné a kultúrne pozície na ceste za iným uhlom pohľadu. Aby si čitateľ mohol prečítať našu vetu so všetkými jej slovami
musí nájsť uhly pohľadu pohybom v parku: ponoriť sa a vlastniť svoj tieň a odraz.
Miesto: outdoor zóna CO.LABS, Brno, od 4.8.2022

Projekt vzniká v koprodukci subjektů Nástupište 1-12 a CO.LABS zóna nezávislého umění.

Inštalácia je súčasť celoročných aktivít Nástupišťa 1-12, ktoré podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Projekt je realizován za finanční podpory Státniho fondu kultury.
 

Autorský projekt Suvenír (2016-2018)

Performancia s interdisciplinárnym presahom viacerých disciplín (tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, architektúra, multimédiá), ktorá vznikla ako autorský projekt Nástupišťa 1-12.

SUVENÍR je novou formou štúdie, rešeršu a prezentácie interdisciplinárneho diela. Vybraní umelci zastupujúci rôzne formy umenia sa stretli, pracovali a zbierali svoje suveníry na rôznych miestach na Slovensku. Popri reflexii samotných miest tak dostali možnosť prisvojiť si niečo z disciplín ostatných umelcov alebo formu ako sa prezentovať publiku. 


Cieľom bolo pracovať ako jednotné skupinové ego v spoločnej rovnováhe médií. Zúčastnení umelci mali
príležitosť konfrontovať seba samých a svoju tvorbu v dialógu s inými formami umenia. Skupina vytvorila performatívne dielo, ktoré je svojim spôsobom jedinečné, keďže každý zúčastnení umelec sa stal režisér, dramaturg a aj herec na pódiu a tak ľudia, čo obvykle tvoria len v ateliéri, vystúpili na javisko a hrajú samých seba. 


Performacia sa odprezentovala na Slovensku (Nástupište 1-12 Topoľčany, Galéria mesta Bratislavy, Tabačka Košice), v Prahe a v Kyjeve. 


Tvorcovia a účínkujúci


za architektúru Eva Andrášová
za kresbu Mária Čorejová
za tanec a choreografiu Tomáš Danielis
za umelecký koncept Zuzana Novotová Godálová
za literatúru Zuzana Husárová
za hudbu Ľubomír Panák
za multimédiá Jakub Pišek

Autorský projekt Hortus Pomodorum:

Not Titled Yet, voľné pokračovanie projektu Suvenír (2019-2020)


Nadväzuje na jeho pôvodnú ideu, a to ako účasťou viacerých umelcov z rôznych umeleckých disciplín, tak aj podčiarkovaním nutnosti porozumenia slovenskej identite prostredníctvom zakomponovania dialógov vykresľujúcich naše problémy. 


Zatiaľ, čo sa Suvenír pokúšal priniesť zákulisie do tvorby jednotlivých médií a zároveň divákovi ponúknuť náhľad do intermediálnej spolupráce (prostredníctvom dialógov, performatívneho predstavenia jednotlivých fáz vzájomnej spolupráce ľudí z rôznych umeleckých disciplín), jeho voľné pokračovanie sa sústreďuje na ekologickú tému. 


Predstavenie čerpá námety zo slovenského i európskeho barokového umenia (maľba, piesne, poézia), aby sa idea hľadania pozemského raja, teda metaforického úniku, premenila na pokus o zlepšenie nášho životného prostredia.


Autorka poézie a prebásnenia textov, Zuzana Husárová, o predstavení hovorí:


„Aj nás trápia problémy tejto Zeme, aj nami lomcujú ekologické katastrofy od Tatier cez pralesy až po Mariánsku priekopu. Znova sme sa stretli, aby sme sa vyjadrili: slovami, tancom, hudbou, vizuálom, architektúrou, poéziou. Tentokrát hľadáme východiská na miestach, o ktorých ľudstvo snilo od nepamäti, na miestach, ktoré mali byť nádejou. Hortus conclusus: keby sa
celý svet premenil na vôňu, nadýchni sa, do seba, v sebe, ku mne, k dnešku a zadrž si to, keby sa celý svet premenil, ostaneme? či odídeme? ak by si tu u mňa mohol žiť, mohol by si, z tej vône, žiť, rozumej, všetko, a nič navyše, už nemôže byť vábivejšia, ľúbeznejšia, žiť z nej navždy, keby som ti dovolila, žiť v nej.¨


Autorky a autori: 
Mária Čorejová (vizuálne umenie), 
Tomáš Danielis (choreografia, tanec),
Zuzana Novotová-Godálová (konceptuálne umenie), 
Zuzana Husárová (literatúra), 
Ľubomír Panák (hudba), 
Miriam Sebianová (architektúra), 
Jakub Pišek (multimédiá), 
Michaela Ľuptáková (návrhárka kostýmov)


Účinkujú: 
Mária Čorejová, Tomáš Danielis, Zuzana Godálová Novotová, Zuzana Husárová,Ľubomír Panák, Jakub Pišek


Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.