OFFCITY: ETCHED REALITY / PÄFGENS

Offcity: Etched RealityZvukový objektPardubickí OFFCITY (cz) strávili niekoľko dní v Topoľčanoch na love materiálu pre ich zvukový objekt Etched Reality. Vo svojej inštalácii využívajú terénne nahrávky zozbierané aj počas kolaboratívnych dielní so študentmi miestnych škôl. Záznamy vytvárali binaurálnymi mikrofónmi na konkrétnych miestach a v konkrétnych situáciach. Binaurálne nahrávanie zvuku umožňuje prehrávanie záznamu ukotveného v priestore. Pokiaľ sa poslucháč nachádza v rovnakom priestore, v akom bola zaznamenaná nahrávka, nie je takmer schopný rozlíšiť medzi minulosťou a budúcnosťou. Počuté sa virtuálne zhmotňuje v jeho mysli.Esenciou diela je snaha sprostredkovať vzťah k miestu, emóciu, spomienku, zážitok. Nie však za pomoci vizuálneho, ale počutého. Táto jemne manipulovaná realita posilňuje imagináciu a schopnosť odopnúť návštevníka od stereotypného vnímania priestoru galérie. Vernisáž: Piatok, 1.júl 2016Hudba: Päfgens / sk, plProjekt je realizovaný s podporou Fond na podporu umenia