Detské diela s Kikou a Eliškou (VV_openlab)

Detské dielne s Eliškou a Kikou (@VV_openlab)

Dielne ukázali deťom (6-12 rokov) spoznávať hravou formou súčasné umenie a jeho rôzne formy, premeny, funkčnosť či materiál, všetko prostredníctvom výtvarných činností priamo v priestoroch Nástupišťa 1-12, vo verejnom priestore a okolitej komunikácie.

Eliška Vondrušková študuje výtvarnú výchovu. Medzi jej odborové skúsenosti patrí prípravy koncepcií a realizáciou detských táborov, pravidelné dielne a prímestské tábory v Aeroškole, Praha. Aktuálne pôsobí ako pedagogička výtvarnej výchovy na základnej škole.

Kristína Grežďová študuje predškolskú pedagogiku so zameraním na výtvarnú výchovu. Medzi jej odborové skúsenosti patrí práca v lektorskej oddelení Nadácia Karla Komárka, organizovanie výtvarné dielne v Ukradnuté galérii, tvorba koncepcie výtvarnej činnosti pre zoznamovací kurz študentov Katedry výtvarnej výchovy UK, vytvorenie koncepcie a realizácie Otvoreného programu galerijnej edukácie pre deti predškolského veku a tvorba koncepcie a vedenie výtvarné dielne pre Ji.hlava deťom a tvorba koncepcií a vedenie prímestských táborov v Aeroškole, Praha.

Projekt Nástupište 1-12 celoročne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.