Performatívne workshopy so žiakmi

Sprievodné podujatia k performatívnemu predstaveniu nórskych umelcovAnette Friedrich Johannessen & Jan-Egil Finneperformatívne workshopy 10.5 a 11.5.Umelci sa počas workshopov zaoberajú témami skúmajúce štruktúry a oživenie dynamiky medzi ľuďmi, priestorom a objektmi.Projekt čerpá inšpiráciu z konceptu funkcie verejného priestoru, ktoré vyvinula spoločnosť Bbeyond v Belfaste.Autori sa snažia reagovať intuitívne, otvorene a skúmajú hranice verejného priestoru a podnecujú zvýšiť povedomie o potenciáloch ľudskej identity. Kto má úlohu diváka vo verejnom priestore? Je možné povedať, že som to len sledoval?Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Bergen Municipality. Ďakujeme ZŠ Hollého Topoľčany a žiakom za participovanie na workshopoch