Maciej Bohdanowicz: Gardens of Delight

Gardens of Delight Maciej Bohdanowicz: 3.5.-20.5.2019 Záhrada je symbolickou formou sveta. Za každým druhom záhrady je možné nájsť jej štruktúrny význam a pozorovať metamorfózu, ktorá sa odohráva v jej štruktúre. Nakoniec každá záhrada je umelé usporiadanie a tvorivé zasahovanie prírody. Technika koláží autora Macieja Bohdanowicza zavádza zmätok v rámci existujúceho diskurzu, kde sú ľudia, rastliny, zvieratá vytrhnuté zo súčasného kontextu, kde každý objekt bol ideálnym alebo falošným vyjadrením re- zity. Obrazy, ktoré sú zoskupené do fantastických kompozícií, nielen menia svoj pôvodný význam, ale vytvárajú aj nové estetické svety. Tieto prvky oddelené od pôvodného pozadia a zavedené do nového priestoru začínajú vyzerať komicky. Objekty prestanú byť tým, čím sa zdali byť: ovocie prestáva byť súčasťou prírody, zvieratá sa podobajú ľuďom a ľudské telá sa môžu zamieňať za štruktúry minerálov. Archívne prvky spolu vytvárajú nové vzťahy, ktoré sa nezdajú byť náhodné, ale skôr starostlivo naplánované, dokonca aj pred samotným estetickým zásahom. Vizuálne reprezentácie mužov medzi ovocím, zeleninou, zvieratami a minerálmi začínajú odhaľovať telesné a často ne-normatívne fantázie a túžby. Každá Záhrada poskytuje miesto pre nerušenú realizáciu aj najviac skrytého potešenia.Napriek tajnej spokojnosti, ktorá je zapísaná vo vizuálnom zážitku zo záhrad, je celá séria kritická aj historický archív mužských reprezentácií a celý rodový diskurz. Muži, izolovaní od pozadia, sú uvedení do novej reality, kde začínajú vyzerať hravo a gay. Z ovocia, zeleniny a zvierat sú obklopení novou aurou a evokujú nové, často homosociálne a niekedy aj homosexuálne túžby. Tieto maskulínske fantázie nie sú možné v skutočnosti, tu v ríši Gardženu, nájdu miesto pre neobmedzenú realizáciu. Predstavení muži sa stávajú formami ne-normatívnej matinity a simulacrum mužstva. Záhrady potešenia sú estetická intervencia, ktorej hlavným cieľom je uvoľniť reprezentáciu zo súčasného spoločenského, historického a dokonca politického kontextu.Záhrady potešenia sa stávajú priestorom pre nový život pre archívne, zabudnuté alebo nechcené obrazy. Kolégiá robia telesnosť a hmotnosť sveta slobodným v každom možnom prejave, kde diváci môžu slobodne rozprávať svoj vlastný príbeh túžob a strachu. Nikde inde, ale presne tu v záhrade sa telesnosť a hmotnosť stávajú formou alternatívnej radosti.Text: Konrad SierzputowskiMaciej Bohdanowicz získal PhD v odbore výtvarné umenie, aktuálne odborný asistent na Strzemiński Academy of Art Łód (Poľsko). Ako umelec pracuje s digitálnou grafikou a fotografiou. Jeho diela boli prezentované počas kolektívnych a individuálnych výstav v Poľsku, Taliansku. Nemecko, Ukrajina, Rumunsko a Albánsko. Jeho diela sú súčasťou zbierky Centra súčasného umenia v Toruni.Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verených zdrojov Fond na podporu umenia.