Patrik Kucha, Vladimír Ganaj

Patrik Kucha & Vladimír Ganaj Sociologická expresiaKurátor : Vladimir GanajHudba: Oto PalušCieľom nášho výskumu je spoločnosť v postmoderne, ktorá rozpadom starých hodnôt odkrýva nekultivované jadro človeka, zároveň ho zaobaľuje do dehumanizovaných konštruktov narúšajúcich jeho vnímanie. Ako komentuje Milan Kundera, skončila sa vláda ideológií a začala vláda „imagológií“ ( dehumanizovaných psychologických „obalov“ maskujúcich neprítomnosť hlbšej ľudskej ideológie či náboženstva v človeku). Paralelne ako sekundárne teoretické prepojenie nás v tomto kontexte zaujíma psychológia. Výstava by pritom bola založená na kontraste medzi mojím a Kuchovým prístupom k danému východisku – ťažisko výstavy by spočívalo vo figurálnej maľbe. Obrazy Patrika Kuchu predstavujú premyslené myšlienkové konštrukty, citlivo prednesené v jeho vlastnej symbolike s použitím osobitého rukopisu balansujúceho medzi primitivisticky až detsky pôsobiacimi voľne nanesenými ťahmi a jeho typicky ostrými grafickými obrysmi. Podľa môjho názoru ako aj podľa jeho vlastného vyjadrenia jeho obrazom nechýba absurdný humor dotýkajúci sa až prekvapivej surreálnej estetiky niektorých komerčných druhov ako reklamy alebo animovaných rozprávok, každopádne však v postmodernom duchu reaguje aj na komerčnú estetiku, ktorú pretvára a povyšuje, naplno ňou vyjadruje svoj osobitý špecifický charakter - tento princíp tvorí kontrast, keďže v komercii sa stretávame s gýčom, disharmóniou, kompozičnou a rukopisnou odosobnenosťou a necitlivosťou, zatiaľ čo u Kuchu to je opačne. Na menších formátoch akoby dokázal výpoveď zhutniť pomocou energického pastózneho nánosu, na väčších by som vyzdvihol voľnosť a ľahkosť ich estetickej pôsobivosti, na doraz premyslenej a harmonickej kompozície vyvažovanej prekvapivými malými bodovými akcentmi a tenkými líniami (podobný spôsob používal aj Joan Miró). Vo figurálnej časti mojej maľby a grafiky som sa snažil o analýzu naratívnych, psychologických a existencialistických pocitov, venoval som sa téme krutosti inšpirovanej vzťahmi (submisívne a dominantné správanie). Zároveň vnímam svoje obrazy ako humorné, pomocou neprirodzenej hyperbolizácie často mením expresiu na grotesku. Snažím sa o maximálnu možnú konkretizáciu miesta, osoby, charakteru, či psychológie. Zobrazujem hlbšiu psychológiu, aby som sa vyhol idealizácii, a aby som vytvoril opozíciu voči každodennej afektácii a pokrytectvu. Rovnako ako množstvo spisovateľov verím, že najdôležitejší nie je konkrétny príbeh, ale charaktery postáv a atmosféra miesta.Výstava potrvá do 8.8.2018Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov @Fond na podporu umenia.