Peter Valiska-Timečko: (PO)MOC Portrét spoločnosti

(PO)MOC
Portrét spoločnosti
Peter Valiska-Timečko
Kurátor: Branislav Zurko
Výstava potrvá 24.4.- 20.5.2022
Nástupište 1-12, podchod AS Topoľčany

Visual Matej Lacko
Foto Radovan Onruš

Výstava je akútnou reakciou na aktuálne dianie na Ukrajine. Zatiaľ čo naše životy plynú v nezmenenom tempe, neďaleko od východnej hranice, aj v tejto chvíli, zbytočne umierajú ľudia. Pôvodné koncepty výstavy išli po udalostiach z posledných týždňov do stratena. Zmenená situácia v Európe otvára mnoho otázok, ktoré autora podnecujú k ich rozpracovaniu do estetického celku výtvarného diela. Vojnu sledujeme z diaľky ako nejakú mocenskú hru, geopolitický zápas, ba až bulvárne podujatie. Informácie sú filtrované cez propagandistické kanály, kde pravda sa stáva klamom a klamstvo je pravdivejšie než kedykoľvek predtým. Na konci manipulácií sú mrtvoly a zničené ľudské osudy. Umelcov morálny apel nesmie ostať bokom. Diela, ktoré môžu diváci na výstave vidieť sú postavené na princípe interaktívnych ready-made. Autor hravosťou pretvára objekty každodennej potreby, prekvapivo ich pozmeňuje, či inštaluje do nečakaného kontextu, čím dôsledne ironizuje naše cynické chápanie vojny a utrpenia v nej.

Autor Peter Valiska- Timečko je absolventom Akadémie umení v BB v Ateliéri Voľnej tvorby doc. Igora Bencu, akad. mal. kde v roku 2014 ukončil doktorandské štúdium. Študijné pobyty absolvoval na Akademii sztuk pieknych vo Varšave a na Akadémii umení v Prahe. Aktuálne pôsobí ako odborný asistent na Akadémii umení v B.Bystrici na katedre grafiky. Žije a pracuje súčasne v Banskej Bystrici a v Trebišove. Je spoluzakladateľom galérie Koniareň - priestor pre súčasné umenie v Trebišove. Valiskove diela a akcie sú rámcované pojmami ako grafické či vizuálne stopy, vrstvy, sedimenty a sociálne pasce. Reflektuje prekérnost súčasnej civilizácie a (ne)kultúry, ktoré spravidla v komunitnom prostredí kriticky a ironicky reagujú na rôzne spoločenské a existenciálne otázky ako zneužívanie moci, agresívne formy manipulácie ľudí, ale aj exploatujúca ľahostajnosť voči slabším.

Činnosť Nástupišťa 1-12 podporil celoročne z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.