Umelecká rezidencia medzinárodného kolektívu a prezentácia

Ako môžeme uznať vzájomnú závislosť vzťahov, ktoré máme s naším prirodzeným prostredím ako aj s tými priestormi, ktoré boli vytvorené človekom? Umelecký kolektív v doterajšom výskume "Priestory skúmané v telesnej skúsenosti", hľadá rôzne spôsoby, ako môžeme načúvať priestorom, ktoré nás obklopujú, nájsť ich a našu pórovitosť, zviditeľniť a počuť interakciu, ktorú s nimi máme. 

Kolektív sa zaujíma, ako môžeme umožniť, aby sa priestor stal výraznejším prostredníctvom zvuku a pohybu, ktorý mu dávame a akým spôsobom to ovplyvňuje, akým je priestor vnímaný (účinkujúci, diváci, prechádzajúci, vtáky, návštevníci, turisti,...). Umeleckú skupinu spája záujem o vzťah k tvarom, materiálom, štruktúram a spôsoby, akými môžeme priestor obývať prostredníctvom zvuku a pohybu. Netradičný galerijný priestor Nástupište 1-12 a externý priestor- lúky pod Topoľčianskym hradom, ktoré Nástupište 1-12 používa, ako letný priestor v areáli Salaša Podhradie s názvom Pažite sa stáva ideálnym kontextom, pretože dovoľuje pracovať v prírode a stretávať sa tu sa s turistami, zverou, chodcami či absolútnym kľudom prírody. Kolektívu táto nová skúsenosť ponúka referenčný bod, z ktorého sa dá ponoriť do vlastného vnímania časopriestorového vzťahu. Keďže všetci štyria žijú v európskych metropolách, ich skúsenosť v prírode, v exteríeri a slovenský folklór a miestne tradície ovplyvnil ich tvorbu natoľko, že ich projekt vytvorený priamo na mieste možno považovať za takzvanú miestnu hymnu, soundtrack miesta či zvukovú stopu, ktorá znie naživo na lúkach pod Topoľčianskym hradom. Cèlia Tort Pujol Španielska umelkyňa a hudobníčka, absolventka magisterského štúdia v odbore klasickej hudby v Amsterdame, hrá na hoboj súčasnú klasiku a spolu s medzinárodným umeleckým kolektívom tvorí interdisciplinárne performatívne diela. Leonie Strecker Nemecká skladateľka a zvuková umelkyňa. Vo svojej tvorbe sa zameriava na priesečníky medzi hudobnou kompozíciou, performanciou, hudobným divadlom a inštaláciou. Zaujíma ju najmä prepojenie akustických a vizuálnych foriem, ako aj skúmanie performatívnych vlastností zvuku. Po štúdiu v Düsseldorfe a Ríme v súčasnosti pokračuje v štúdiu na Inštitúte pre elektronickú hudbu a akustiku v Grazi. Myrthe Bokelmann Holandská umelkyňa absolventka magisterského štúdia súčasného tanca v Artesis Antwerp, Belgicku, tvorí performatívne predstavenia a site specific diel. Roman Gavryliuk, absolvent National Music Academy, Ukraina n.a. P. Tchaikovsky a Universität für Musik v rakúskom Grazi. Hrá na violu, tvorí kompozície a zvukové syntézy a venuje sa experimentálnemu nahrávaniu zvuku. Činnosť Nástupišťa 1-12 celoročne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Projekt podporil Goetheho inštitút Bratislava.