Oľga Paštéková : Z NEZNÁMEJ KRAJINY

Umelkyňa Oľga Paštéková výstavou Z neznámej krajiny nadväzuje na svoje predchádzajúce diela z cyklu In Wonderland. Hlavnými témami jej tvorby sa stáva bezprostredný vzťah človeka a prírody. Svojim charakteristickým rukopisom kombinujúcim rozličné maliarske techniky tvorí diela na pomedzí sna a skutočnosti. Realizácie malieb Z neznámej krajiny na priemyselne spracovaný drevený materiál nakoniec podčiarkuje celkový kontrastný výraz a možné kontexty. Maľby tmavých industriálnych prostredí sú prekrývané farebnými kresbami a samotná plocha obrazov je rozrušovaná geometrickými výrezmi. Divák môže obchádzať a blúdiť medzi maľbami ako v krajine, ktorá je fascinujúca a hrozivá zároveň. Je neskutočná, ale predsa stále hmatateľná.

Oľga Paštéková (1984) je absolventkou maľby na VŠVU v Bratislave v ateliéroch prof. Ivana Csudaia, Daniela Fischera a Vladimíra Popoviča. Taktiež študovala aj na Akademie der bildenden Künste vo Viedni v ateliéri prof. Daniela Richtera. Realizovala desiatky samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku i v ďalších krajinách Európy, participovala na mnohých umeleckých a ochranárskych projektoch. Bola hlavnou manažérkou štyroch ročníkov festivalu Grape a klubových podujatí Hochspannung. Trikrát bola finalistkou ceny Maľba roka.
Web stránka: http://www.olique.sk/ 

Tvorbu diela podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia formou štipendia.

Činnosť Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Foto: Peter Bednár