H. Chmelař: Zastavení / V. Fuček: Rozhovory Každodennosti

Vernisáž výstavyHynek Chmelař: ZASTAVENÍa poodhalenie site specific projektuViktor Fuček: ROZHOVORY KAŽDODENNOSTIHudobný sprievodMaca a Kapela rokaPiatok, 3. júna 2016Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.Foto: Peter Fodora