Prednáška a workshop venované súčasnej grafike

Lektori: Nanako Ishida, Shinji Takine a Shiho Dono.

Za spoluprácu ďakujeme SKDK & SSUV.