Jakub Užovič: Vedomia objektov

Jakub Užovič: Vedomia objektov
Performance

Nástupište 1-12, podchod AS Topoľčany

Performance
23. máj 2022

Medzi jednotlivými podujatiami bude fragment zo živého vystúpenia v priestoroch Nástupišťa
1-12 ako site specific inštalácia.

Performancia vychádza zo skúsenosti autora v modelingovom priemysle, ktorý ho z časti pripravil o slobodné rozhodnutia nad jeho vlastným telom. Performance rozvíja myšlienku onoho bytia a existencie neživotných veci. Pocity nadriadenosti, rozhodovaní o pohybe či existence premieta do diela, ktoré sa preňho stáva bytím, nad ktorým nechce mať kontrolu.
Autor v rámci projektu skúma rôzne hladiny a prvky, ktorými by sa vedel od vytváraného diela čo najviac oddeliť. Na základe tejto premisy si volí rôzne letecké atribúty. Práve tie vnášajú do bytia charakter slobody a neviazanosti. Zároveň sa stávajú aj prostriedkom plným rozporov, ktoré vyplývajú z leteckej tradície okolo autorovej osoby. Srdcom a živým komunikačným prostriedkom diela bude sterlingov motorček, pri ktorom dochádza k emočnej komunikácii vďaka jeho pohybu a zvuku.

Foto: Radovan Ondruš

Činnosť OZ Nástupište podporil z verejných zdrojov @Fond na podporu umenia ako hlavný partner, ďakujeme