J. Juhaniak: Diera do sveta / BULP live

Vernisáž výstavy Jána Juhaniaka Diera do sveta.
1.apríl 2016. Nástupište 1-12. Bulp live.
Foto: Peter Fodora