Paulína Halasová: Good girl

Paulína Halasová v najnovších dielach upriamuje pozornosť diváka na zaužívané spoločenské normy, v ktorých, ako súčasť spoločnosti vyrastáme, preberáme ich a stávajú sa našimi personalizovanými mýtmi, ktorými sme uverili. 

Inštalácia "Good girl/ Dobré dievča", ktoré je silným komentárom perspektívy dieťaťa ako ne poznačeného jedinca spoločnosťou, ktoré dokázalo neuveriť, že je zlé dievča, pretože má vlastný názor. Preberané mýty society neformujú len naše predstavy o svete, ale aj o nás samých. Paradoxne, sú zdrojom, ktorý formuje to, čo považujeme za našu osobnosť. Akumulácia spoločnosťou vytvorených obrazov o svete i o nás samých sú v priamom konflikte so svetom, ako takým a vyúsťujú do deštrukčných stavov, ako sú úzkosti, depresie, hnev a existenčná kríza. Paulína Halasová vyštudovala maliarstvo na VŠVU (2017). Jej tvorba sa zaraďuje medzi silnú generáciu figurálnych maliarov. Od vyjadrovania sa prostredníctvom realistických figúr prešla ku tvorbe kresieb, ktoré „idú po pointe, bez potreby estetickej ľúbivosti. Halasová pracuje s drsným rukopisom, ktorým reflektuje ostrosť a pravdivosť vyobrazovanej situácie. Kresby najprv začala tvoriť na papieri a digitálne. Neskôr ich preniesla späť na plátno ako médium, ktoré je jej blízke. Následne podklad prestal byť pre ňu limitom a kresby aplikovala na veľkoformátové fólie a objekty. Takto vznikli fluidné diela, ktoré oscilujú medzi kresbou, maľbou a sochou. 
Vizual: Matej Lacko Foto: William NguyenBa, Leo Pitner Viktória Kopecká 
Činnosť Nástupišťa 1-12 celoročne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.