P. Seriš: Zo Zoo

Pohybová komédia jedného herca Zo Zoo ( Pavol Seris). Piatok, 13. mája 2016Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12Foto: Peter Fodora