Autorské čítanie:Daniel Majling

V spolupráci s Anasoft litera 22.9.2018Čítal: Daniel MajlingŠtudoval na VŠMU, momentálne pracuje ako dramaturg v Slovenskom národnom divadle. Venuje sa divadelnej a literárnej tvorbe. Debutoval komiksom Rudo (2015), ktorý postupne vychádzal na Facebooku a v knižnej podobe vyšiel v českom vydavateľstve Labyrint. Ruzká klazika (2017) je jeho prvou prozaickou knihou.Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia