Seattle USA 2.8.-16.8.2019

Pracovná cesta skupiny slovenských umelcov v medzinárodnej spolupráci s Emmemm publishing LLC, USA. zúčastnení umelci: Magdaléna Stanová /SK Aurélia Garová /SK Barbora Kmecová /SK Tomáš Danielis /SK Ján Šipöcz /SK Matej Lacko /SK špeciálny hosť Emmemm publishing LLC: Karolina Kubik /PL v spolupráci so Zuzanou /Nástupište 1-12 Vlada a Muthu /Emmemm publishing LLC, USA Projekt Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov @Fond na podporu umenia.