Koncert Duet pre 2 husle

Pozývame na koncert na lúku pod Topoľčianskym hradom, na Pažite, areál Salaš Podhradie
Názov projektu - Brevity
Dramaturgia - Béla Bartók - 44 duet pre 2 huslí - výber
Luciano Berio- Duetti pre 2 huslí - výber
5 skladieb od slovenských skladateľov skomponovaných k tomuto projektu - Marek Piaček, Matej Sloboda, Oľga Kroupová, Juraj Vajó, Peter Javorka
Účinkujúci -
Adam Szendrei - husle
Samuel Mikláš - husle

Zámerom projektu je naštudovať a uviesť husľové duá skladateľov Bélu Bartóka, Luciana Beria a 5 slovenských skladateľov, ktorí skomponujú krátke skladby pre husľové duá práve pre tento projekt. Cieľom projektu je upriamiť pozornosť a súčasne podporiť záujem o komponovanie nových diel pre husľové duá, ktorým sa v slovenskej súčasnej tvorbe ani v hudobnej interpretácii nevenuje náležitá pozornosť, hoci v minulosti (s ohliadnutím práve na teritoriálne blízku tvorbu Bélu Bartóka ako aj tvorbu Luciana Beria) možno nájsť kvalitnú inšpiráciu aj pre súčasnú tvorbu.
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Visual Matej Lacko